ANBI

Wilt u de molen op lange termijn een stevig financieel fundament geven? De molen is aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en bezit de culturele ANBI status. Donateurs hebben daardoor een extra belastingvoordeel. Dit betekent dat particulieren in de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5x het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie daarover vindt u op daargeefjeom.nl

 

Registratie

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan meer regels voldoen dan tot nog toe het geval is. Ze moeten via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.

 

Culturele ANBI

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

De vrijwillig molenaars van de Larense molen
Sylvana en Hans Calis

Fiscaal

Stichting Vrienden van de Laarder Molen heeft een officiële culturele ANBI status.

Het fiscaal nummer: 8000.92.314


Financiën

De laatst gepubliceerde balans en resultatenrekening kunt u hier downloaden