Bestuur

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Laarder Molen bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuurders:

Rik Kloos

Voorzitter

 

Richard Flipse

Secretaris

 

Hans Broekhuisen

Penningmeester

 

Rogier Vos

Algemeen bestuurslid