Bestuur

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Laarder Molen bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuurders:

Rogier Vos

Voorzitter

 

Richard Flipse

Secretaris

 

Ronald van den Berg

Penningmeester