Nieuw bestuur stichting Vrienden van de Laarder Molen
V.l.n.r.: Hans Broekhuisen, Rogier Vos, Rik Kloos en Richard Flipse

Bestuur 'Vrienden van de Laarder Molen'

Vanaf 17 augustus 2020 is het bestuur van de stichting Vrienden van de Laarder molen gewijzigd. Rogier Vos, voorzitter sinds januari 2008, is teruggetreden als voorzitter. Zijn functie is overgedragen aan Rik Kloos. De vacature van penningmeester wordt per zelfde datum ingevuld door Hans Broekhuisen. Richard Flipse blijft aan als secretaris. Het bestuur zal de komende periode werken aan nieuwe beleidsplannen. Deze zullen binnenkort via deze site kenbaar worden gemaakt. 



Het bestuur van de stichting Vrienden van de Laarder Molen bestaat nu uit de volgende onbezoldigde bestuurders:

Rik Kloos

Voorzitter

Hans Broekhuisen

Penningmeester

Richard Flipse

Secretaris