Molen berichten


Foto van de Larense molen in het voorjaar
De Laarder molen

Hoe kunnen we samen de Larense molen behouden.

 

De molen is al eeuwen een bijzonder monument in Laren. Zo bijzonder dat het de moeite waard blijft om te zorgen dat dit stuk cultureel erfgoed wordt behouden. 

 

De stichting Vrienden van de Laarder molen is opgericht op 24 april 1991 met als doel: het bevorderen van de restauratie en de instandhouding van de Laarder molen in de huidige vorm en staande aan de Molenweg in Laren.

Helaas worden wij als stichting geconfronteerd met teruglopende subsidies vanuit de overheid: de subsidiekranen blijven vanwege de aanhoudende bezuinigingen dicht. Voor ons als kleine stichting heel erg spijtig.  Want dit cultureel erfgoed mag niet de dupe zijn van bezuinigingen. 


Daarom doen wij doorlopend een beroep op particuliere steun, uw steun dus. Vele handen maken licht werk en dankzij uw financiële steun zijn wij als Stichting Vrienden van de Laarder Molen toch in staat de molen in goede staat te houden. We beschikken gelukkig over goede en gepassioneerde vrijwillige molenaars die ook de jeugd in Laren bij de molen betrekken.
Laten we met elkaar dit monument behouden voor de generaties na ons!


Rogier Vos neemt afscheid als voorzitter van stichting Vrienden van de Laarder Molen
Rogier Vos

Rogier Vos geeft 'hamer' door.

 

Rogier Vos, sinds januari 2008 voorzitter van de stichting Vrienden van de Laarder Molen, heeft zijn functie per 17 augustus 2020 overgedragen.

 

"De afgelopen twaalf en een half jaar heb ik met veel plezier mogen helpen aan de doelstelling van de stichting: het in stand houden van dit unieke Larense icoon, de Laarder Molen. Er is nog veel werk te verzetten voor de stichting. Echter, mijn werkzaamheden binnen en buiten Nederland vergen veel tijd waardoor de balans tussen werk en het gezinsleven extra aandacht vraagt. "Ik draag daarom met veel vertrouwen het voorzitterschap over aan Rik Kloos die samen met het bestuur zal gaan zorgen voor een goede overdracht van ons Larens monument aan de volgende generaties".

Rogier kreeg uit handen van het bestuur oa. een certificaat van Verdienste uitgereikt voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Het bestuur zal de komende periode werken aan nieuwe beleidsplannen. Deze zullen op deze site worden gepubliceerd. 


1 miljoen keer om!


Op 10 maart 2018 om 14:10 uur maakten de wieken van de Laarder Molen de miljoenste omwenteling. Een gedenkwaardig moment voor zowel de molenaars van de molen als iedereen die de molen een warm hart toedraagt!


Hans Calis ( 6e van links staand) en Sylvana Calis (3 van links zittend) mochten
namens de stichting Vrienden van de Laarder Molen een fantastische prijs in ontvangst nemen.
 

Molen wint mooie prijs Rabobank campagne

Rabobank Gooi en Vechtstreek deelde donderdagavond 6 april 2017 tijdens een feestelijke uitreikingsavond bedragen uit aan alle deelnemers van de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal verdeelde de bank € 79.352,56 onder 96 clubs.

Maar liefst 2.000 euro daarvan is toegekend aan de Laarder Molen!Een aandeel in elkaar

Tijdens de uitreikingsavond van de Rabobank Gooi en Vechtstreek besloot eind vorig jaar tot het inzetten van de Rabo Clubkas Campagne. Belangrijkste spelregel: elke club uit de regio die bij de Rabobank Gooi en Vechtstreek bankiert kon zich tot eind februari aanmelden. Vervolgens konden de leden van de Rabobank van 7 t/m 22 maart hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toedragen.

De meeste stemmen

Tijdens de uitreikingsavond van de Rabobank Clubkas Campagne in Partycentrum ’t Zand in Maarssen is bekend gemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen en welke bedragen zij hiermee verdiend hebben voor het realiseren van hun vooraf opgegeven doelen. De cheques werden per regio uitgereikt. Binnen de regio Laren-Blaricum, kreeg de stichting Vrienden van de Laarder Molen de meeste stemmen: 284! 

Clubkas Campagne

Elke stem is geld waard. Op deze manier kunnen clubs en verenigingen die klant zijn van de Rabobank activiteiten realiseren die de leefbaarheid van de kernen ten goede komen en kan ieder lid van de Rabobank een aandeel hebben in het leven van een ander.