Molen berichten


Foto van de Larense molen in het voorjaar
De Laarder molen

 

 

 

Nieuwsbrief April 2023

De Stichting Vrienden van de Laarder molen is opgericht om “bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Laarder molen”. De eigenaar van de molen is verantwoordelijk voor de kosten van instandhouding van dit rijksmonument. Om de familie Calis, al generaties lang eigenaar van de molen, te ondersteunen bij de aanzienlijke kosten van instandhouding is in 1991 de stichting opgericht met het doel om middels het verwerven van subsidies en vrijwillige bijdragen van sponsors en donateurs het onderhoud te kunnen bekostigen. Door de jaren heen is het onderhoud vrijwel volledig uit de middelen van de stichting bekostigd.

Nieuwe situatie

De familie Calis heeft onlangs besloten het onroerend goed, inclusief de molen, in de verkoop te zetten.

Omdat de doelstelling van de stichting altijd is geweest om in overleg met de familie Calis de instandhouding van de molen te ondersteunen is er een nieuwe situatie ontstaan die het bestuur noopt om een beslissing te nemen ten aanzien van de voortgang van de stichting. Het bestuur is, gegeven de doelstelling van de stichting, van mening dat de vrijwillige donaties die de stichting ontvangt bedoeld zijn om de huidige eigenaar  te ondersteunen en niet automatisch ten goede mogen komen aan een toekomstig eigenaar die deze financiële ondersteuning mogelijk niet nodig heeft. Dit heeft uiteraard belangrijke consequenties voor huidige en toekomstige fondsenwerving.

 

Onderhoud  molen

Technisch verkeert de molen in goede staat. Met regelmatige frequentie worden officiële inspecties gedaan en de stichting heeft altijd de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden in goede samenspraak met eigenaar en molenaar in opdracht gegeven en gefinancierd. De kas van de Stichting bedraagt op datum van dit schrijven: € 37.000

Op zijn een tweetal offertes ontvangen voor nog uit te voeren werk:

  • Schilderwerk: ca € 10.000 (schatting)
  • Rietkap: ca. € 15.000 (o.b.v offerte)

 

Hiermee zal dus een totaal bedrag van € 25.000 gemoeid zijn. Het bestuur is voornemens om deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te laten voeren.

 

Bestuursbesluiten april 2023

• De gemeenschap in kennis stellen van de voorgenomen verkoop en wat dit betekent voor de
        toekomst van de stichting en de besteding van de huidige kasmiddelen

• Het vooralsnog stoppen met fondsenwerving totdat duidelijkheid over verkoop bestaat

• Het aanwenden van de resterende kasmiddelen voor lopende uitgaven en noodzakelijk           
        technisch onderhoud

• Per jaar ultimo zal het bestuur, de status van het verkoop proces in ogenschouw nemend, een 
        besluit nemen over de toekomst 
van de stichting

 

Wij hopen op uw begrip voor de ontstane situatie en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Het bestuur

 


Rogier Vos neemt afscheid als voorzitter van stichting Vrienden van de Laarder Molen
Rogier Vos

Rogier Vos geeft 'hamer' door.

 

Rogier Vos, sinds januari 2008 voorzitter van de stichting Vrienden van de Laarder Molen, heeft zijn functie per 17 augustus 2020 overgedragen.

 

"De afgelopen twaalf en een half jaar heb ik met veel plezier mogen helpen aan de doelstelling van de stichting: het in stand houden van dit unieke Larense icoon, de Laarder Molen. Er is nog veel werk te verzetten voor de stichting. Echter, mijn werkzaamheden binnen en buiten Nederland vergen veel tijd waardoor de balans tussen werk en het gezinsleven extra aandacht vraagt. "Ik draag daarom met veel vertrouwen het voorzitterschap over aan Rik Kloos die samen met het bestuur zal gaan zorgen voor een goede overdracht van ons Larens monument aan de volgende generaties".

Rogier kreeg uit handen van het bestuur oa. een certificaat van Verdienste uitgereikt voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Het bestuur zal de komende periode werken aan nieuwe beleidsplannen. Deze zullen op deze site worden gepubliceerd. 


1 miljoen keer om!


Op 10 maart 2018 om 14:10 uur maakten de wieken van de Laarder Molen de miljoenste omwenteling. Een gedenkwaardig moment voor zowel de molenaars van de molen als iedereen die de molen een warm hart toedraagt!


Hans Calis ( 6e van links staand) en Sylvana Calis (3 van links zittend) mochten
namens de stichting Vrienden van de Laarder Molen een fantastische prijs in ontvangst nemen.
 

Molen wint mooie prijs Rabobank campagne

Rabobank Gooi en Vechtstreek deelde donderdagavond 6 april 2017 tijdens een feestelijke uitreikingsavond bedragen uit aan alle deelnemers van de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal verdeelde de bank € 79.352,56 onder 96 clubs.

Maar liefst 2.000 euro daarvan is toegekend aan de Laarder Molen!Een aandeel in elkaar

Tijdens de uitreikingsavond van de Rabobank Gooi en Vechtstreek besloot eind vorig jaar tot het inzetten van de Rabo Clubkas Campagne. Belangrijkste spelregel: elke club uit de regio die bij de Rabobank Gooi en Vechtstreek bankiert kon zich tot eind februari aanmelden. Vervolgens konden de leden van de Rabobank van 7 t/m 22 maart hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toedragen.

De meeste stemmen

Tijdens de uitreikingsavond van de Rabobank Clubkas Campagne in Partycentrum ’t Zand in Maarssen is bekend gemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen en welke bedragen zij hiermee verdiend hebben voor het realiseren van hun vooraf opgegeven doelen. De cheques werden per regio uitgereikt. Binnen de regio Laren-Blaricum, kreeg de stichting Vrienden van de Laarder Molen de meeste stemmen: 284! 

Clubkas Campagne

Elke stem is geld waard. Op deze manier kunnen clubs en verenigingen die klant zijn van de Rabobank activiteiten realiseren die de leefbaarheid van de kernen ten goede komen en kan ieder lid van de Rabobank een aandeel hebben in het leven van een ander.