Geschiedenis


Verondersteld wordt dat de Laarder molen is gebouwd op 24 juni 1724 (St. Jan), maar hier is geen concreet bewijs voor.
In een contract uit 1747 wordt gesproken van een korenmolenaar te Laren (mulder is de oud-hollandse benaming voor een molenaar). Aangezien er niet over een grutter werd gesproken, mag wel worden afgeleid dat er toen te Laren een windkorenmolen stond.

Vanaf 1747 is duidelijk dat de familie Calis al generaties lang in het bezit is van de Laarder molen.

In 1988 waren de wieken in zo’n slechte staat, dat het voor de veiligheid nodig was ze te verwijderen. Als een zielig hoopje stond daar de molen zonder vleugels. Zo ga je niet om met een voor Laren beeldbepalend monument!

Tijd dus om actie te ondernemen om tot restauratie over te gaan. Op 24 april 1991 werd een stichting opgericht genaamd: ”Vrienden van de Laarder Molen”, met als doelstelling: het bevorderen van de restauratie en de instandhouding van de Laarder molen in de huidige vorm en staande aan de Molenweg in Laren.

Met veel enthousiasme werden diverse acties op touw gezet om gelden in te zamelen. De gebroeders Vos, zonen van de bekende Larense smid Gert Vos, steunden ook actief de restauratie en vertolkten met hun kreet de gevoelens van de Larense bevolking:

”De molen van Laren? We kunnen niet zonder! Daarom zetten ook wij de schouders eronder!”

Ook de Larense middenstand steunde deze acties geweldig. De Rabobank verleende hulp, de Gemeente Laren bleef niet achter met een bijdrage voor de restauratie en ook de molenaar droeg zijn steentje bij. De A.N.W.B. schonk een bijdrage en een fraai informatiepaneel.

Vandaag de dag krijgt de stichting nog steeds steun van direct omwonenden tot ‘vrienden’ ver buiten Laren. Gezamenlijk kunnen we met al deze steun de molen als Larens monument in stand houden.