Beleidsplan

VISIE:

De molen in Laren is in veel opzichten uniek. Constructie en plaats in het Gooi dragen hiervoor zorg. De functie als korenmolen wordt nauwelijks bekleed en het gaat hierbij primair om een monument met attractieve en historische waarde. Attractief in de zin van het bouwwerk en het minimaal 1 (zater)dag draaien van de wieken en bezoekmogelijkheid op met name de open monumentendagen in het jaar. 

Culturele/Historische waarde gezien leeftijd, het vrij unieke karakter en de mogelijkheid voor scholieren en overige inwoners of mensen van buiten Laren een bezoek te brengen en informatie te verkrijgen.  

De molen is in eigendom van Kees Calis. Sylvana Calis en Hans Calis zijn de vaste vrijwillige molenaars. 

MISSIE:

Larense molen draaiende houden en daarmede bijdrage leveren voor behoud naar de volgende generaties.

DOELSTELLING: 
Het bevorderen van de restauratie en de instandhouding van de Laarder molen in de huidige vorm en staande aan de Molenweg in Laren. 
Het beleid van de stichting is gericht op de volgende punten:

  • de staat van de molen te monitoren;
  • het zorgdragen voor periodiek onderhoud zodat de molen in een goede staat verkeert;
  • het werven van sponsoren en donateurs;
  • het inzamelen van gelden (inkomsten) ten behoeve van financiële ondersteuning tbv het onderhoud
  • het organiseren van speciale acties voor financiering voorkomend groot onderhoud aan de molen.

AANDACHT VOOR:

  • Onderhoud bouwwerk (excl machinerieën) op basis van jaarlijkse inspectie door molenwacht;
  • Voldoende financiële middelen o.m. met jaarlijkse bijdrage restoratiefonds;
  • Aandacht van derden (plaatselijke scholen, bevolking, HKL en politiek).

 


Onderhoud 2021/2022

Mede dankzij uw financiële bijdrage hebben we de afgelopen jaren een aantal zichtbare en minder zichtbare noodzakelijke reparaties en onderhoud uit kunnen voeren.

Over de periode  2017 t/m 2020 heeft de Stichting totaal € 15.290 aan subsidies en donaties ontvangen.  In dezelfde periode hebben we € 18.654 geïnvesteerd aan onderhoud en inspecties.

Dit betekent dat het netto saldo over deze jaren negatief is geweest. Tegelijkertijd heeft de Stichting de jaren hiervoor een reserve op kunnen bouwen van ca. EUR 15.000 per einde 2020.

Een groot deel van deze reserve is in 2021 besteed aan het schilderen en wordt in voorjaar 2022 besteed aan het kammen/vullen van de rietbedekking. Hiermee is een totaalbedrag van EUR 16.500 gemoeid. 

Voor de komende jaren voorzien wij meer (groot-) onderhoudskosten. De giften blijven dus van het grootste belang om de toekomst van de molen veilig te stellen.  

Daarnaast onderzoeken wij als stichting meerdere opties en werken enkele scenario's uit om het onderhoud voor de komende jaren financieel veilig(er) te stellen.