Beleidsplan

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de restauratie en de instandhouding van de Laarder molen in de huidige vorm en staande aan de Molenweg in Laren.

Het beleid is erop gericht:

  • de staat van de molen te monitoren;
  • het zorgdragen voor periodiek onderhoud zodat de molen in een goede staat verkeert;
  • het werven van vrienden en donateurs;
  • het organiseren van speciale acties voor voorkomend groot onderhoud aan de molen.